2019 DZK Tom Ruelens 2

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je verplicht een plaatsbeschrijving op te maken. Zonder plaatsbeschrijving is het zeer moeilijk om op het einde van de huurovereenkomst aan te tonen in welke staat de woning was bij aanvang van het huurcontract.

Maar wist je dat je naast zo’n plaatsbeschrijving je huurwoning ook best beschermt met een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de in Vlaanderen verplichte minimale veiligheids- en kwaliteitseisen zoals beschreven in de Vlaamse Codex Wonen. Met dit attest kan je als verhuurder dus aantonen dat de te huur gestelde woning voldoet aan alle eisen met betrekking tot sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting …

Niet verplicht, wel aanbevolen

In tegenstelling tot een plaatsbeschrijving is een conformiteitsattest niet verplicht. Maar bij huurgeschillen waar de vrederechter moet tussenkomen, zal die wel vragen of de woning over zo’n conformiteitsattest beschikt. Het Vlaams Woninghuurdecreet stelt immers dat een huurwoning conform moet zijn bij het aanvangen van de huur. En conform wil zeggen dat de woning moet voldoen aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen.

Is er geen conformiteitsattest, dan wordt het moeilijk om te bewijzen dat de woning bij aanvang van de huur aan deze normen voldeed. Dat kan als verhuurder erg in je nadeel zijn.

Een plaatsbeschrijving en een conformiteitsattest vullen elkaar dan ook aan. Terwijl in een plaatsbeschrijving de toestand van de woning (en de eventuele gebreken) beschreven wordt, wordt in het conformiteitsattest bevestigd dat de woning veilig en kwalitatief is en dus aan de normen voldoet.

Het Vlaams Woninghuurdecreet stelt dat als je als verhuurder binnen drie maanden voor het begin van de huurovereenkomst een conformiteitsattest voor de woning hebt verkregen, wordt vermoed dat je het verhuurde goed in een goede staat hebt verhuurd.

Een conformiteitsattest aanvragen

Het conformiteitsattest kan je aanvragen bij de dienst grondgebiedszaken. Op basis van een woningonderzoek wordt dan nagegaan of de woning conform is. Als dat zo is, wordt het attest afgeleverd. Een conformiteitsattest is in principe tien jaar geldig.

De kostprijs van een conformiteitsattest bedraagt 90 euro voor een zelfstandige woning. Heb je nog vragen over het conformiteitsattest of wil je er één aanvragen, contacteer dan Charlott Dierckx via 014 40 90 70 of charlott.dierckx@arendonk.be.