2019 DZK Tom Ruelens 4

In december 2021 organiseerde het Kempens Woonplatform een webinar ‘Slim verhuren: infoavond voor verhuurders’. Dit webinar werd uitgewerkt voor 25 Kempense steden en gemeenten, waaronder Arendonk.

Je kan het webinar hieronder of via YouTube herbekijken.

Webinar 'Slim verhuren'

Het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Codex Wonen roepen heel wat vragen op bij verhuurders:

  • Is dakisolatie en dubbele beglazing verplicht in een huurwoning?
  • Aan welke normen moeten de elektrische, de gas- en verwarmingsinstallaties voldoen?
  • Wat zijn de voordelen van een conformiteitsattest?
  • Wat als mijn woning onbewoonbaar wordt verklaard?

Daarom organiseerde het Kempens Woonplatfom een digitale infoavond rond woningkwaliteit. De infoavond werd gepresenteerd door 2 medewerkers van Kempens Woonplatform die gespecialiseerd zijn in het onderwerp.

Tijdens de presentatie krijg je een overzicht van de minimale kwaliteitsnormen waaraan een huurwoning moet voldoen. Daarnaast wordt de procedure van een woningonderzoek toegelicht en verneem je dus hoe je kan vermijden dat je huurwoning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard.

De infosessie richtte zich in eerste instantie naar verhuurders, maar ook eigenaar-bewoners en huurders konden de sessie volgen. De minimale woningkwaliteitsnormen gelden immers voor elke woning in Vlaanderen.