1000013669

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) van Arendonk, dat onder andere het zwembad beheert, zoekt kandidaten om de cafetaria van het zwembad uit te baten.

De uitbating gebeurt volgens een concessieovereenkomst met een looptijd van 5 jaar (tot 2029) met optie tot verlenging van de looptijd.

Het AGB is op zoek naar een enthousiaste en innovatieve ondernemer die de cafetaria van het zwembad met speeltuin verder kan ontwikkelen.

Het AGB is fier op haar accommodatie en wil dit verder uitbouwen voor de Arendonkenaren en andere bezoekers. Het zwembad en de speeltuin zijn een fijne omgeving voor jong en oud, in het bijzonder voor kinderen, tieners en gezinnen.

Het AGB wil, na onderhandeling, een concessie afsluiten vanaf 1 oktober 2024.

Het bestek en het inschrijvingsformulier kan je opvragen bij zwembadbeheerder Linda Swennen via 014 67 89 34 of linda.swennen@arendonk.be. Ook voor meer informatie of voor een bezichtiging kan je contact opnemen met Linda Swennen.

De offertes moeten AGB Arendonk ten laatste donderdag 27 juni 2024 om 12.00 uur bereiken. De offerte moet afgegeven worden tegen ontvangstbewijs of aangetekend verstuurd worden naar AGB Arendonk, t.a.v. directiecomité, Vrijheid 29, 2370 Arendonk.