40256351603 90a3efa900 b

De gemeentelijke sportraad en het lokaal bestuur huldigen naar jaarlijkse gewoonte de sportlaureaten en de sportfiguur van het jaar.

Sportfiguur

De sportfiguur kan een individuele sporter, vrijwilliger, trainer of ploeg zijn die zich verdienstelijk heeft gemaakt in 2022. Het hoeft dus niet per se iemand te zijn die een titel behaald heeft in de sport.

Van alle kandidaat-sportfiguren worden er 3 weerhouden door de raad van bestuur van de sportraad. Via de gemeentelijke website kan je op deze 3 kandidaten stemmen van 23 december 2022 tot en met 23 januari 2023.

De bekendmaking van de winnaar gebeurt tijdens de sportlaureatenviering op vrijdag 3 februari 2023 in zaal De Garve.

Sportlaureaten

Ook alle andere sportlaureaten van 2022 worden dan gehuldigd. Vereiste is wel dat deze sporters een titel hebben behaald. Een 2de plaats op een kampioenschap komt dus niet in aanmerking.

De periode waarvoor sportprestaties in aanmerking worden genomen, loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Nomineren?

Namen van kampioenen en kandidaat-sportfiguren bezorg je ten laatste 10 december 2022 aan de dienst vrije tijd. Als er na die datum een titel wordt behaald, laat je dat zo snel mogelijk aan de sportdienst weten.

Probeer de kandidaturen voldoende te motiveren en digitaal aan te leveren met foto’s en eventueel filmpjes van de geleverde prestaties of trainingen.