Heart 7051323 1920

De oorlogssituatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook in Arendonk leeft iedereen mee en willen heel wat mensen helpen.

Eerder lanceerde het lokaal bestuur al een oproep naar gastgezinnen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en moedigden we onze inwoners aan om een gift te doen via het Consortium 12-12 voor Oekraïne.

Uiteraard hopen we dat er ook lokale initiatieven vanuit Arendonkse verenigingen, buurtcomités, scholen, bedrijven … op gang komen.

Die lokale initiatieven willen wij als lokaal bestuur nog extra ondersteunen. De gemeenteraad besliste daarom om voor elke euro die vanuit lokale initiatieven uitgegeven wordt als steun aan de getroffenen van de oorlogssituatie in Oekraïne, 1 euro bovenop te leggen.

Hoe werkt het?

Organiseer jij met jouw vereniging, buurtcomité, school, bedrijf ... een inzamelactie en doen jullie op basis daarvan een gift aan Consortium 12-12 voor Oekraïne? Dan kan je een aanvraag indienen via het formulier hieronder.

Het ingevulde formulier bezorg je aan het Sociaal Huis (Vrijheid 100) of mail je naar oekraine@arendonk.be.

Als bewijs voeg je een bankafschrift toe van het betaalde bedrag.

Vanuit het lokaal bestuur wordt dan datzelfde bedrag gestort aan Consortium 12-12 voor Oekraïne.

Deze gemeentelijke steun '1 euro voor 1 euro' wordt beperkt tot een maximumbedrag van 1 euro per inwoner, afgerond tot 14 000 euro.

Particuliere giften komen niet in aanmerking.