Stroomgebieden 20201119 osm 1

Op 12 augustus 2020 stelde gouverneur Cathy Berx een 3de uitbreiding van het captatieverbod in voor onbevaarbare waterlopen.

Op basis van peil- en debietmetingen, uitgevoerd door de provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen 6 weken in de meeste stroomgebieden zijn gestegen tot boven de vooropgestelde drempelpeilen.

Voor elk stroomgebied is er in detail beoordeeld of de waterpeilen en debieten voldoende structureel hersteld zijn. Uit deze analyse volgt dat voor de meeste stroomgebieden het geldende captatieverbod kan worden opgeheven. Wel blijft een captatieverbod behouden voor enkele stroomgebieden waarvan het waterpeil onvoldoende herstelde.

Het captatieverbod blijft wel nog van toepassing op gecategoriseerde waterlopen in volgende stroomgebieden: Maasbekken (gedeeltelijk), Molenbeek (gedeeltelijk), Laarse Beek, Zwarte Neet, Voorste Neet en Achterste Neet.

Dit captatieverbod betekent o.a. dat er geen water mag worden opgepompt om velden en tuinen te beregenen. Het captatieverbod geldt niet voor hulpdiensten bij noodgevallen, het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen van de beheerder De Vlaamse Waterweg.

De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden vind je op de kaart hierboven of op www.provincieantwerpen.be/waterlopen.