ELZ Kempenland

Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven op de reservelijst via het onlineplatform QVAX. Eerstelijnszone Kempenland geeft echter de voorkeur aan haar eigen, reeds bestaande reservelijst. Daarop registreerden zich intussen al een 13 000-tal inwoners!

Iedereen ouder dan 18 jaar kan zich inschrijven, maar er is wel één voorwaarde: bij een oproep moet je meteen naar het vaccinatiecentrum vertrekken. Binnen het uur moet je je daar kunnen aanmelden. Inschrijven kan via www.elzkempenland.be.

Heb je je toch al ingeschreven op de lijst van QVAX? Geen probleem, die lijst houden we ook mee in de gaten zodat we niemand over het hoofd zien. Ook binnen de reservelijst respecteren we de rangorde die in de vaccinatiecampagne geldt en die gebaseerd is op leeftijd en prioritaire groepen.

Meer info

www.elzkempenland.be