ELZ Kempenland

ELZ Kempenland stapt vanaf maandag 7 juni 2021 over van de lokale reservelijst naar de QVAX reservelijst en dit voor het verdere verloop van de vaccinatiecampagne.

Dat doen ze omwille van enkele praktische redenen. QVAX geeft ELZ Kempenland immers de mogelijkheid om een grotere hoeveelheid personen sneller uit te nodigen. Op deze versnelling gaan ze in de komende periode van de vaccinatiecampagne zeker moeten kunnen rekenen.

De groepslijsten binnen de huidige populatie geraken bovendien uitgeput en de lokale reservelijst vergt meer moeite om te onderhouden dan een reservelijst op QVAX. Daar zijn verschillende redenen voor.

QVAX is enerzijds een geautomatiseerd systeem. Als je ingeschreven bent op de reservelijst van QVAX en wordt opgeroepen voor je vaccinatie, ontvang je onmiddellijk je vaccinatiecode. Een mogelijkheid die ELZ Kempenland momenteel niet heeft met de lokale reservelijst.

Anderzijds behandelt QVAX de leeftijden van de ingeschreven personen ook steeds op chronologische volgorde, van oud naar jong.

Ze raden daarom iedereen die op de lokale reservelijst staat aan om zich opnieuw in te schrijven via QVAX. ELZ Kempenland sluit de eigen reservelijst af op vrijdag 11 juni 2021. Het is mogelijk dat je hierover een sms ontvangt vanuit ELZ Kempenland.

Inschrijven op de QVAX reservelijst? Dat doe je via www.qvax.be.

Meer info

Heb je nog vragen over vaccineren? Surf naar www.elzkempenland.be of www.laatjevaccineren.be.