Roof house covered by snow winter

Wat is er nu heerlijker dan op een koude herfst- of winteravond te genieten van een knisperend haardvuur? Maar wees je bewust van het gevaar als je de schoorsteen niet regelmatig laat controleren of niet goed onderhoudt.

Het opstapelen van roet in de schoorsteen kan leiden tot een gevaarlijke teerachtige laag op de schoorsteenwanden, met het risico op brand als gevolg. Een schoorsteenbrand loopt altijd het risico uit de hand te lopen en zich door het hele huis te verspreiden.

Enkele tips om een schoorsteenbrand te voorkomen:

  • Regelmatig onderhoud: Laat je schoorsteen minstens 1 keer per jaar grondig reinigen en inspecteren door een gekwalificeerde vakman. Bij gas is dat 2-jaarlijks. Tijdens deze onderhoudsbeurten worden opgehoopt roet en andere mogelijke brandresten verwijderd, waardoor het risico op brand vermindert. Laat zeker ook controleren op loszittende delen, scheuren en lekkages. Vraag een certificaat na het onderhoud.
  • Kies de juiste brandstof: Gebruik enkel de brandstoffen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Voor houtkachels betekent dat droog, onbehandeld hout of kolen. Afval en andere materialen kunnen gevaarlijke creosootopbouw (roetaanslag, zeer brandbaar) veroorzaken, wat de kans op een schoorsteenbrand vergroot.
  • Goede luchtcirculatie: Zorg ervoor dat er voldoende luchtcirculatie in je schoorsteen is. Dit bevordert een gezonde verbranding en voorkomt dat rookgassen zich ophopen in het rookkanaal. Overweeg het installeren van een trekkap om de trek te verbeteren.
  • Voorzie blusmiddelen: Zorg voor een emmer met zand naast de open haard of houtkachel om een eventuele brand te kunnen doven. Blus nooit met water. Er ontstaat dan een enorme stoomvorming met kans op explosie.
  • Weet wat te doen bij een schouwbrand: Je herkent een schouwbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Doof het vuur in de haard of kachel met zand. Sluit direct daarna de schoorsteenklep en luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes. Laat een vuur nooit onbeheerd achter en zorg dat het volledig gedoofd is als je vertrekt.

Als het toch misloopt, waarschuw dan de brandweer via de app 112 BE of bel 112.

Meer brandpreventietips vind je op www.hvztaxandria.be/brandveiligsamenleven.