2021 Kempen2030 groepsaankoop hemelwateropvang 3

Doe mee met de groepsaankoop hemelwateropvang

Droge zomers maken meer en meer duidelijk dat water een kostbaar goed is.

Een hemelwaterput of tank helpt je om water op te vangen, te laten infiltreren en te hergebruiken. Dat is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar vormt ook een besparing op je waterfactuur. Elke liter gratis regenwater die je hergebruikt, is immers een liter kraantjeswater minder die je moet betalen.

De gemeente organiseert samen met IOK een groepsaankoop hemelwateropvang. Via de actie kan je aan goede voorwaarden een kwalitatieve installatie van zowel een hemelwaterput, infiltratieput en/of hemelwaterton bekomen.

IOK organiseert opnieuw een tankslag

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in de grond zitten. Vaak laten eigenaars na om de tank te verwijderen. Daar zijn echter grote milieurisico’s aan verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild kunnen raken door stookolieresten.

Daarom organiseert de gemeente samen met IOK al voor de 4de keer een tankslag. Bij de vorige tankslagen werden in totaal al 2 761 oude stookolietanks gesaneerd! Door de combinatie met de groepsaankoop hemelwateropvang is het zelfs mogelijk om de werken te combineren, zo raak je van je oude stookolietank af en installeer je een regenwaterput met infiltratievoorzieningen in één klap.

Heb je interesse?

Schrijf je nu al vrijblijvend in op de groepsaankoop of volg één van de gratis digitale infomomenten. Inschrijven voor de groepsaankoop en de infomomenten kan via www.iok.be/hemelwater, telefonisch via 014 56 27 88, of via de dienst grondgebiedszaken.

Online infomomenten

  • Dinsdag 27 april 2021, 19.30 uur tot 21.30 uur
  • Donderdag 29 april 2021, 14.30 uur tot 16.30
  • Donderdag 6 mei 2021, 19.30 uur tot 21.30 uur

Wil je mee beslissen?

De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van mensen die deelnemen aan de groepsaankoop. Wil je deel uitmaken van die stuurgroep? Duid dat dan aan bij je inschrijving.

Meer info

IOK
014 56 27 88
duurzaamheidsteam@iok.be

De actie kadert binnen het streekproject Kempen2030, het engagement van alle Kempense gemeenten om 40% CO2 te besparen tegen 2030. Voor meer info kan je terecht op www.kempen2030.be.