Key gda85250b1 1920

De zoektocht naar een huurwoning loopt niet altijd van een leien dakje.

De woningmarkt staat vandaag meer dan ooit onder druk met een aanbod dat vele malen kleiner is dan de vraag. Verhuurders hebben daarom de luxe om te kunnen kiezen uit vaak heel wat kandidaat-huurders.

Want het klopt dat een verhuurder het recht heeft om te kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt. Die keuze moet echter gebaseerd zijn op objectieve factoren. Discriminatie mag daar dus nooit een rol in spelen.

Discriminatie?

Maar wanneer is er nu sprake van discriminatie? Kort gezegd kan je spreken van discriminatie wanneer je in een vergelijkbare situatie minder goed behandeld wordt vanwege bijvoorbeeld je geslacht, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische origine, gezondheidstoestand of handicap.

Mensen achteruitstellen of zelfs uitsluiten op basis van dergelijke criteria is bij wet verboden in Vlaanderen. Dat wil niet zeggen dat een private verhuurder niet mag nagaan of de kandidaat-huurder in staat is om de maandelijkse huur te betalen. Integendeel.

Natuurlijk, als verhuurder besef je niet altijd dat je mogelijks discrimineert. En als huurder weet je misschien niet goed welke informatie je toekomstige verhuurder of het immokantoor al dan niet van je mag vragen. Meer informatie daarover vind je op de website van Unia.

Meldpunt

Word je als huurder geweigerd en twijfel je of alles wel correct verlopen is? Was je getuige van discriminatie? Dan kan je een melding van discriminatie doorgeven. Je kan dit heel eenvoudig online doen op www.melding.unia.be/nl/meld-het/waar of via het (gratis) telefoonnummer 0800 12 800.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de melding? Dan kan je dit komen melden via het gemeentelijk meldpunt discriminatie. De medewerker helpt je dan op weg bij het invullen van het meldingsformulier. Daarna neemt Unia contact met je op en bepaal je zelf het vervolg: wil je enkel je verhaal kwijt of wil je dat Unia jouw dossier verder zal behandelen?

Je kan bij het meldpunt terecht in het Sociaal Huis (contactpersoon Leen Broeckx). Maak een afspraak of contacteer de medewerker via 014 40 10 50.

Tip! Breng zo veel mogelijk bewijsmateriaal mee naar het meldpunt. Dit kan gaan om e-mailverkeer, sms’en, briefwisseling, screenshots van online advertenties, eventuele getuigenissen ... Dit zal de medewerker mee opnemen bij de melding.

Meer info

www.unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting