Senivpetro 9508

Het gemeentebestuur wil voor de kinderen uit de 4 basisscholen op het grondgebied Arendonk de laatste 2 weken van de zomervakantie een bijzonder vakantieaanbod uitwerken. We noemen het ‘De Vliegende Start’ en het is een speelpleinwerking met leerprikkels, voor leerlingen die een beetje extra steun kunnen gebruiken om het volgende schooljaar met nieuwe moed en vol zelfvertrouwen in te gaan.

‘De Vliegende Start’ zal gecoördineerd worden door een professional met veel ervaring in het onderwijs. Hij zal een programma uitwerken waarin leermomenten aangeboden worden, aangevuld met workshops en natuurlijk met veel leuke spelletjes en andere activiteiten. De coördinator zal hierin ondersteund worden door jobstudenten en vrijwilligers.

De focus is drieërlei:

  • Ondersteuning bij het realiseren van essentiële leerdoelen, op maat van jouw kind.
  • Focus op het ontdekken van eigen talent en boost van zelfvertrouwen.
  • Vrienden maken, spelen, samen nieuwe dingen ontdekken.

Praktisch

‘De Vliegende Start’ wordt gratis aangeboden van 17 tot 28 augustus. Als je kind deelneemt, is het voor het ganse traject. In de voormiddag wordt gefocust op leerinhoud, in de namiddag is er ruimte voor sport, spel en ontspanning.

‘De Vliegende Start’ vindt dus 10 dagen plaats, telkens van 8.30 uur tot 16.30 uur. Er is vooropvang vanaf 7.30 uur en naopvang tot 17.30 uur.

Inschrijven

Ouders kunnen hun kinderen niet zomaar inschrijven, de toeleiding gebeurt door de 4 basisscholen en het Sociaal Huis.