Mammobiel 2

Naar tweejaarlijkse gewoonte komt de Mammobiel van maandag 15 mei tot en met vrijdag 16 juni 2023 naar Arendonk.

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar kunnen met een uitnodigingsbrief een gratis mammografie laten nemen in de mammobiel. De bedoeling is om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen.

Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder klachten. Deelnemen is dus niet aangewezen voor:

  • vrouwen die in behandeling zijn voor borstkanker (dat geldt tot 10 jaar na de diagnose);
  • vrouwen met klachten die kunnen wijzen op borstklieraandoeningen;
  • vrouwen die door erfelijke factoren een verhoogd risico op borstkanker hebben.

Deze vrouwen moeten opgevolgd worden door hun arts.

Je wordt uitgenodigd bij de mammografische eenheid (radioloog, ziekenhuis of mammobiel) waar je de vorige screeningsmammografie liet maken. Op de uitnodigingsbrief staat een afspraak vermeld (datum, uur en locatie). Als dat moment niet past of als je de mammografie liever op een andere locatie laat uitvoeren, kan je je afspraak wijzigen via 0800 60 160. Zonder afspraak kan je géén mammografie laten uitvoeren.

De screeningsmammografie is om de 2 jaar gratis voor wie aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds. Enkel vrouwen die de voorbije 2 jaar geen mammografie lieten maken, ontvangen dus een uitnodiging. Het onderzoek is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

De mammobiel is uitgerust met een lift en een ruime kleedkamer. Meld vooraf als je daar gebruik van wil maken, zodat de nodige voorbereidingen kunnen worden getroffen.

Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker kan je terecht bij: