F111

In de 2de helft van vorig schooljaar werd als proefmaatregel eenrichtingsverkeer ingesteld aan de gemeentelijke basisschool Voorheide in De Brulen. Zowel de buurtbewoners als de verkeerswerkgroep van de school evalueerden dit eenrichtingsverkeer negatief.

Het gemeentebestuur ging vervolgens in gesprek met de buurtbewoners en de verkeerswerkgroep van de school om een maatregel te vinden die een vlotte verkeersdoorstroming garandeert en tegelijk aandacht heeft voor de zwakke weggebruikers.

Vanaf 1 september 2020 wordt een nieuwe proefmaatregel ingevoerd:

De Brulen (vanaf het kruispunt aan Voorheide 29 tot het kruispunt aan De Brulen 39) wordt ingericht als fietsstraat. Fietsers mogen de volledige breedte van de helft van de rijbaan gebruiken voor zover die opengesteld is in hun rijrichting. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat maar zij mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid in de fietsstraat wordt beperkt tot maximaal 30 kilometer per uur.

Vanaf het kruispunt met het kerkpaadje aan de De Brulen 1 tot aan het kruispunt aan De Brulen 39 is het ook voor iedere bestuurder verboden om te keren op de rijbaan. Dit verbod geldt niet voor fietsers, bromfietsen klasse A en speedpedelecs

De afgelopen maanden werd omwille van de coronamaatregelen een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld over de volledige lengte van gemeentelijke basisschool Voorheide. Dit werd positief geëvalueerd en blijft dus ook behouden. Concreet geldt het stilstaan- en parkeerverbod langs de zijde van de rijbaan aan de kant van de school en op de aanwezige parkeervakken langs die zijde.

Deze proefmaatregel geldt tot 30 juni 2021 en zal dan geëvalueerd worden.