Brexit

Al enkele maanden onderhandelen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van hun toekomstige relatie. Die overgangsperiode loopt eind 2020 af. Vanaf 1 januari 2021 wordt de brexit een realiteit.

Het is duidelijk dat de brexit een grote economische impact zal hebben op ons land. Maar wat is de concrete impact voor jouw bedrijf? De website brexit.belgium.be en de Brexit Impact Scan van de FOD Economie helpen je om dat allemaal in kaart te brengen. Het is belangrijk je onderneming zo goed mogelijk voor te bereiden. Neem daar nu al de tijd voor.

Je vindt de scan en een overzicht van alle beschikbare informatie op de website brexit.belgium.be.