Gsm survey covers 2023

Van woensdag 22 maart tot begin juni 2023 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid de grootschalige burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. In elke Vlaamse gemeente wordt een representatief deel van de inwoners tussen 17 en 85 jaar bevraagd.

Deze bevraging is een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. Ze peilt naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers over heel uiteenlopende thema’s. Met de resultaten van de bevraging wil ABB elk lokaal bestuur in Vlaanderen ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen.

Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de kans om je mening te geven over de thema’s die in onze gemeente belangrijk zijn. Als je de vragenlijst volledig invult, maak je kans op een geschenkbon van 12 euro.

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. ABB maakt alleen analyses op gemeentelijk niveau en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer info

www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be