Goorken P Stusz00014

Door het warme weer begint de natuur droger te worden en neemt ook het risico op een natuurbrand toe.

Daarom besliste het Agentschap voor Natuur en Bos de risicocode voor brandgevaar voor de provincie Antwerpen te verhogen naar code geel. Dat wil zeggen dat de boswachters en de brandweer extra waakzaam zijn voor brandgevaar.

Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten.

Wees voorzichtig en gebruik je gezond verstand als je gaat wandelen in bos- en heidegebieden.

Meer info

www.natuurenbos/waarschuwingen