IMG 6263

De droge en warme zomers van de afgelopen jaren zorgden op verschillende plaatsen voor een sterke toename van blauwalgen, ook in waterlopen, kanalen en waterwegen.

Omdat blauwalgen gevaren kunnen inhouden voor de volksgezondheid, kan het aangewezen zijn op deze locaties recreatie en/of captatie te ontraden of zelfs te verbieden.

Daarom stelt de Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Vlaamse waterlopen, een captatieverbod in voor het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. In de drijflaag en de omgeving ervan is het verboden water te capteren voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee.

De meest actuele informatie vind je steeds terug op de website van de Vlaamse Waterweg.

Meer info

www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel