Bergen Aartrijstraat

Aannemer Vangeel Wegenbouw voert sinds mei 2021 riolerings- en wegwerkzaamheden uit in Heirbaan en omgeving.

Binnenkort wordt gestart met fase 3 (Aartrijtstraat).

Om de aansluiting van Aartrijtstraat met Bergen (N139) te kunnen maken, wordt ter hoogte van het kruispunt beurtelings verkeer ingesteld van maandag 18 tot en met donderdag 28 oktober 2021.

Het fietspad zal onderbroken zijn. Er wordt een aparte doorgang voor fietsers ingericht op de rijweg.