Kaarten recyclagepark

Vanaf 2 februari 2024 zullen er geen strippenkaarten meer verkocht worden aan het onthaal van het gemeentehuis en in het recyclagepark.

De betaling voor het aanleveren van de afvalfracties bij het recyclagepark zal voortaan enkel elektronisch mogelijk zijn. De stopzetting kadert in de overgang naar het nieuwe recyclagepark (Hoge Mauw 140), waar ook geen strippenkaarten meer gebruikt zullen worden.

Reeds aangekochte strippenkaarten kunnen nog wel gebruikt worden als betaalmiddel. Wanneer het nieuwe recyclagepark in gebruik wordt genomen, kan het resterende saldo van de strippenkaarten ingewisseld worden.

De opening van het nieuwe recyclagepark is voorzien in maart 2024.