9760

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op vrijdag 5 februari 2021 in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

De coronasituatie in ons land levert vandaag een gemengd beeld. Het aantal besmettingen toont sinds december een stabiele evolutie. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht. Intussen blijft het nodig om de verdere verspreiding van besmettelijke virusvarianten tegen te gaan. Daarom blijft uiterste voorzichtigheid geboden.

Gefaseerde heropening niet-medische contactberoepen

Het Overlegcomité erkent dat lichaamsverzorging een onmiskenbare bijdrage levert tot een beter maatschappelijk en mentaal welzijn. Daarom komt er een gefaseerde heropening van de niet-medische contactberoepen.

Kappers kunnen hun activiteiten hervatten vanaf zaterdag 13 februari 2021. Andere niet-medische contactberoepen, zoals schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart 2021 opnieuw aan de slag.

Zeer strikte voorwaarden

De heropening van de niet-medische contactberoepen is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:

  • Wachttijd van 10 minuten tussen 2 behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte;
  • Verplichting om te werken op afspraak;
  • Klanten moeten buiten wachten;
  • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open;
  • Dienstverlening aan huis blijft verboden.

Buitenactiviteiten in dierenparken

Dierentuinen mogen vanaf 13 februari 2021 openen en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Het Overlegcomité nam akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari 2021 betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings.

Zij zullen conform het arrest vanaf 8 februari 2021 hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

Immo

Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13 februari 2021 huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.

Tijdpad

Het Overlegcomité bevestigt dat de huidige beperkingen geleidelijk afgebouwd kunnen worden van zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert. Onder meer de toename van het aantal gevaccineerde burgers, met name kwetsbare groepen, zal hierop een positief effect hebben.

Het COVID-19 commissariaat en de GEMS werd gevraagd om samen met de bevoegde ministers en sectoren een tijdpad uit te tekenen.

Nieuw Overlegcomité op 26 februari

Ten slotte heeft het Overlegcomité beslist dat het besluit van 28 oktober 2020 wordt verlengd tot 1 april 2021. Dat gebeurt om ook na 1 maart 2021 de nodige rechtszekerheid te hebben. Dat betekent niet dat geen tussentijdse beslissingen of herzieningen mogelijk zijn.

Het volgend Overlegcomité is gepland op vrijdag 26 februari 2021.

Meer info

www.info-coronavirus.be