Dorpsdichter

Het lokaal bestuur is op zoek naar een dorpsdichter en een kinderdichterscollectief.

Zit jouw hoofd vol verhalen of prachtige poëtische zinnen? Stel je dan zeker kandidaat!

Word jij onze nieuwe dorpsdichter?

Gemeente Arendonk is op zoek naar een dorpsdichter die creatieve gedichten over Arendonk kan maken en voordragen.

Als dorpsdichter breng je poëzie dichter bij de mensen. Je vindt aansluiting bij de inwoners van Arendonk door je werk te inspireren op actuele gebeurtenissen in ons dorp of door opvallende gebeurtenissen via woordkunst extra in de verf te zetten. Op die manier draag je bij aan het socio-culturele klimaat van Arendonk.

Wat is de taak van een dorpsdichter?

Het lokaal bestuur stelt een dorpsdichter aan voor een periode van 2 jaar.

De dorpsdichter voorziet 5 gedichten verspreid doorheen het jaar. De gemeente bepaalt het onderwerp van 2 gedichten, de andere 3 zijn vrij in te vullen. De vorm van de gedichten is vrij te bepalen.

Als dorpsdichter geniet je van dichterlijke vrijheid, maar neem je geen politieke of religieuze standpunten in. De gedichten hebben betrekking op de gemeente Arendonk, haar inwoners, actuele ontwikkelingen in het dorp of opvallende gebeurtenissen. Op vraag van het lokaal bestuur geef je publieke voordrachten van deze gedichten op speciale gelegenheden.

De dorpsdichter ondersteunt de bibliotheek en de cultuurdienst bij het organiseren van activiteiten waarbij poëzie en dichterschap centraal staan.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je woont in Arendonk.
  • Je bent ouder dan 18 jaar.
  • Je bent in staat en bereid om je werk voor te dragen.
  • Je wil meewerken aan het uitdragen van poëzie in Arendonk.
  • Je maakt geen deel uit van de selectiejury.

Stel je kandidaat

Bezorg je dichterlijk cv, een motivatiebrief en 3 gedichten vóór 15 november 2022 aan de cultuurdienst, Vrijheid 29, 2370 Arendonk, of eva.verbeek@arendonk.be. 1 van de 3 gedichten moet betrekking hebben op de gemeente Arendonk of met je motivatie om dorpsdichter te worden.

Een onafhankelijke jury beoordeelt alle ingezonden kandidaatstellingen en maakt een selectie voor het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen duidt de winnaar aan. De winnaar wordt uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging van de jury om het verdere verloop en de verwachtingen toe te lichten.

Maak jij binnenkort deel uit van het Arendonkse kinderdichterscollectief?

Gemeente Arendonk is op zoek naar een kinderdichterscollectief. Zit jij in het derde, vierde, vijfde of zesde leerjaar? Heb jij een creatieve pen? Schrijf jij graag gedichten en wil je die tonen aan onze gemeente? Stel je dan snel kandidaat!

Wat is de taak van de kinderen uit het kinderdichterscollectief?

Het lokaal bestuur stelt een aantal kinderen aan die samen een dichterscollectief vormen, dit voor een periode van maximum 2 jaar.

Elk kind schrijft 1 gedicht, dat ergens doorheen die 2 jaar de nodige aandacht zal krijgen. Je mag zelf kiezen op welke manier je dit gedicht maakt.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je woont in Arendonk.
  • Je zit in het derde, vierde, vijfde of zesde leerjaar.
  • Je wil poëzie mee op de kaart zetten in Arendonk.

Stel je kandidaat

Kinderen die graag één van hun gedichten willen tonen aan ons dorp, bezorgen vóór 15 november 2022 een gedicht aan de cultuurdienst, Vrijheid 29, 2370 Arendonk, of eva.verbeek@arendonk.be.

Een onafhankelijke jury beoordeelt alle ingezonden kandidaatstellingen en maakt een selectie voor het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen duidt de winnaars aan. De winnaars krijgen in de komende twee jaar de kans om hun gedicht mee onder de aandacht te brengen.