220992366 1146897309126355 933782948020093180 n

Het lokaal bestuur van Arendonk leeft mee met de vele landgenoten die getroffen zijn door de wateroverlast van vorige week.

Om de slachtoffers van dit uitzonderlijke noodweer te steunen, wil het lokaal bestuur graag zijn steentje bijdragen. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om per inwoner 1 euro te schenken aan Rode Kruis Vlaanderen.

Het lokaal bestuur zal 13 211 euro storten op de speciale rekening van het Rode Kruis. Die gift kan helpen om concrete hulp te bieden aan de getroffenen van de ramp.

Ook heel wat Arendonkenaren boden de afgelopen week spontaan hun hulp aan, de solidariteit is groot in onze gemeente. Bedankt daarvoor!

Wil jij ook helpen? Dat kan via het Rode Kruis, die alle solidariteitsacties coördineert:

  • Je kan financieel steunen door een bedrag te storten op het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525.
  • Je kan ter plaatse als vrijwilliger meewerken door je aan te melden via www.rodekruis.be/helpenhelpt.
  • Bedrijven die een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen via relatiebeheer@rodekruis.be.