1

Het openbaar ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen lanceerden op 15 december 2021 een online meldpunt om burgers de kans te geven om op een veilige en anonieme manier de politie te verwittigen over illegale drugsproductie.

Illegale drugsproductie veroorzaakt steeds vaker gevaarlijke situaties en overlast in onze provincie. Denk maar aan een brand in een woonwijk door een cannabisplantage of wandelaars die tijdens een boswandeling stoten op chemisch afval. De gevolgen kunnen desastreus zijn, zowel voor toevallige voorbijgangers, als voor de directe omgeving en het milieu.

#Niet mijn probleem of toch wel?

Met de slogan "Niet mijn probleem of toch wel?" wil het parket van Antwerpen duidelijk maken dat illegale drugsproductie vaak dichterbij is dan je denkt en dat de gevolgen ervan ieders probleem kunnen worden.

Door via het meldpunt verdachte situaties aan te geven, strijden we allemaal samen tegen drugscriminaliteit. Een kleine tip kan soms leiden tot het oplossen van een grote zaak. Zo kwamen er na 1 jaar al 263 meldingen binnen via het meldpunt, waarvan er 16 effectief geleid hebben tot de ontdekking van een illegale productiesite.

Melding maken

Heb je een vermoeden van een cannabisplantage, drugslabo of dumping van chemisch drugsafval? Een verdachte situatie in de provincie Antwerpen kan je melden via het anoniem meldpunt.

Meer info

www.drugsplantageontdekt.be