NIC 0339

De regels voor de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar worden aangepast.

De nieuwe regels gaan in op 1 februari en gelden tot 1 maart 2021.

Epidemiologische situatie bij kinderen en jongeren

De epidemiologische situatie in ons land heeft een steeds grotere impact op de werking en de organisatie van het onderwijs. Er zijn al verschillende uitbraken van het virus vastgesteld in lagere scholen, waardoor scholen sluiten en kinderen en hun ouders in quarantaine moeten. Het maximaal openhouden van de onderwijsinstellingen blijft één van de belangrijkste prioriteiten tijdens deze sanitaire crisis.

Om het aantal contacten van kinderen te beperken, heeft het Overlegcomité daarom beslist om de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen tot en met 12 jaar in kleinere groepen te laten plaatsvinden.

Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen voortaan, onder bepaalde voorwaarden, aan buitenactiviteiten in georganiseerd verband deelnemen. Na maanden afstandsonderwijs en een gebrek aan groepsactiviteiten vormen deze jongeren vandaag een psychisch kwetsbare groep.

Aangepaste maatregelen

  • Activiteiten in georganiseerd verband, zonder overnachting, mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximaal 10 personen elk, begeleiders niet meegerekend.
  • Niet-professionele sporttrainingen kunnen in groepen van maximaal 10 personen plaatsvinden.
  • De groepen moeten steeds dezelfde zijn; verschillende groepen mogen niet worden samengebracht.
  • Voor kinderen tot en met 12 jaar worden deze activiteiten zo veel mogelijk buiten georganiseerd. Als dat niet mogelijk is, worden de ruimtes verlucht.
  • Voor jongeren vanaf 13 jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd.

Activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar die al vastliggen voor de krokusvakantie (13 tot en met 21 februari 2021) mogen plaatsvinden voor één of meerdere groepen van maximaal 25 kinderen elk. Deze activiteiten zijn namelijk belangrijk voor de opvang van kinderen tijdens de vakantie.

Het doel van de nieuwe maatregelen is om het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zo veel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus in deze bevolkingsgroep te vertragen. Er wordt dan ook gevraagd om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.