Tweede booster

Alle 80-plussers en bewoners van woonzorgcentra (ongeacht hun leeftijd) komen in aanmerking voor een 2de boosterprik.

Deze doelgroepen zijn het meest kwetsbaar om ernstig ziek te worden van Covid-19 en hebben als eerste de boosterdosis gekregen, waardoor er de meeste tijd is verstreken sinds hun laatste vaccinatie. Ook zijn woonzorgcentra kwetsbaar voor uitbraken. Door nu te vaccineren, houden we de bescherming bij kwetsbare ouderen zo hoog mogelijk tegen de omikrongolf die nog niet is uitgewoed.

Nieuwe vaccins die betere bescherming bieden tegen varianten van SARS-CoV-2 worden pas in het najaar verwacht. Om deze nieuwe vaccins in het najaar aan dezelfde kwetsbare bejaarden te kunnen aanbieden, is het belangrijk dat er voldoende tussentijd is ten opzichte van een vorige vaccindosis.

Voorwaarden

  • Minimum 4 maanden tussen de vorige vaccinatie en de tweede booster
  • Voor bewoners binnen de regio van Eerstelijnszone Kempenland

Hoe

  • Bewoners van woonzorgcentra ontvangen geen uitnodiging. Zij worden in het woonzorgcentrum gevaccineerd.
  • 80-plussers die niet in een woonzorgcentrum wonen, ontvangen een uitnodiging. Zij bevestigen, weigeren of verplaatsen hun afspraak online of via het callcenter (014 39 56 56).

Waar

  • Bewoners van WZC worden gevaccineerd in hun woonzorgcentrum.
  • 80-plussers uit Arendonk en Ravels kunnen zich laten zich vaccineren in gemeentezaal Den Eel (Eelstraat 4, 2380 Ravels).

Meer info

www.elzkempenland.be
Callcenter: bel naar 014 39 56 56 of mail naar helpdesk@vaccinatiekempenland.be
Online afspraak bevestigen, weigeren of verplaatsen doe je via covidvaccin.doclr.be