Build a house g0c09ce80d 1920

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 1 januari 2023 in een gemeente of stad nog maar 1 maatschappij zal zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. Dat wordt de woonmaatschappij.

Het is wel mogelijk dat eenzelfde woonmaatschappij over meerdere gemeenten loopt. Daarom beslisten de gemeenteraden van Arendonk, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel om samen te kiezen voor 1 woonmaatschappij.

Vanaf 1 januari 2023 zal de huidige ‘SHM De Noorderkempen’ omgevormd worden tot een woonmaatschappij.

De nieuwe woonmaatschappij zal sociale woningen bouwen en verhuren of verkopen. Ook de bestaande SVK-werking in de 5 betrokken gemeenten wordt in deze maatschappij geïntegreerd en zal op termijn nog uitgebreid worden.

Voor de bestaande huurders wijzigt er niets. De unieke formule van erfpacht, onder meer in Merksplas-Kolonie en binnenkort in Meer, zal ook behouden blijven in de woonmaatschappij.

De keuze voor deze geografisch beperkte woonmaatschappij zorgt voor een laagdrempelige organisatie, dichtbij voor iedereen en in nauw overleg en samenwerking met de gemeenten.

Elke gemeente zal even veel aandelen en dus even veel zeggenschap hebben in de nieuwe organisatie. De nieuwe woonmaatschappij wordt zo een sterke partner om het lokaal woonbeleid in het noorden van de Kempen mee uit te voeren.

Alle huurders, kopers, erfpachtnemers, kandidaten en alle mogelijke betrokkenen zullen kunnen blijven rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening.