De gemeente Arendonk verleent onder bepaalde voorwaarden een toelage aan langdurig zieken en andersvalide inwoners die hebben deelgenomen aan een vakantieverblijf, in binnen- of buitenland, met een minimumduur van 5 dagen.

Voor wie?

Langdurig zieken: personen die minstens 1 jaar ziek zijn
Dit moet gestaafd worden met een medisch attest dat aanvaard is door een geneesheer-adviseur.

Andersvaliden: personen die minstens 66% invalide zijn en een attest van werkonbekwaamheid of handicap kunnen voorleggen dat is afgeleverd door:

  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid – dienst Personen met een handicap;
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH);
  • arbeidsrechtbank;
  • erkende arbeidsgeneeskundige dienst.

Toelage

De toelage bedraagt 37,20 euro per vakantieperiode en wordt 1 keer per kalenderjaar toegekend.

Hoe aanvragen?

Ga langs bij het Sociaal Huis. Daar wordt bekeken of je in aanmerking komt voor de toelage.

Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, breng je best een geldig attest mee.