Afhankelijk van je persoonlijke situatie heb je mogelijk recht op een bijkomende financiële tussenkomst.

Voorbeelden van mogelijke financiële tussenkomsten:

  • dringende steun
  • tussenkomst medische kosten
  • tussenkomst woonkosten
  • tussenkomst energiekosten
  • tussenkomst schoolkosten

Als je nood hebt aan financiële steun wordt een onderzoek opgestart door de maatschappelijk assistent.

De uiteindelijke beslissing wordt genomen door het bijzonder comité voor de sociale dienst of in dringende gevallen door de voorzitter. Deze financiële tussenkomst wordt dus niet automatisch en aan iedereen toegekend.