Weet je geen raad met moeilijke papieren? Begrijp je de tekst van brieven of informatie niet volledig?

Het Sociaal Huis je kan helpen bij onder andere:

  • het invullen van documenten;
  • een aanvraag voor allerlei toelagen (bv. studietoelage, sociaal telefoontarief, vermindering openbaar vervoer ...);
  • een aanvraag voor een tegemoetkoming voor mindervaliden;
  • je kinderbijslagdossier;
  • een aanvraag voor een parkeerkaart.

Het Sociaal Huis kan je bovendien meer uitleg geven als je bepaalde brieven niet begrijpt.