Hier vind je meer informatie over de tarieven van kinderopvang.

De prijs die je voor opvang betaalt hangt af van de opvang waar je kind verblijft. Vraag na bij je opvang wat de prijs is en wat inbegrepen is. Voor kosten voor kinderopvang krijg je meestal een vermindering van de belastingen.

Inkomenstarief

In de meeste locaties betaal je inkomenstarief: een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

In 2022 betaal je tussen 5,47 euro en 30,37 euro per dag. Dit inkomstentarief houdt rekening met kortingen voor gezinnen vanaf 2 kinderen en meerlingen.

Soms moet je iets extra betalen aan de opvang, bijvoorbeeld voor verzorgingsproducten.

Bij specifieke situaties kan je een individueel verminderd tarief aanvragen:

25% vermindering met als minimum 5,37 euro/dag als jij of de inwonende persoon:

 • een invaliditeitsuitkering hebt;
 • een voltijdse werkloosheidsvergoeding (minstens 6 opeenvolgende maanden) of een faillissementsuitkering krijgt;
 • het voordeel van de vrijstelling sociale bijdragen geniet voor een periode van minstens 12 maanden;
 • een vermindering van het arbeidsinkomen met minstens 50% hebt;
 • gedurende minstens 12 maanden een vermindering van sociale bijdragen als zelfstandige hebt.

5,37 euro/dag:

 • Als je leefloongerechtigde bent zonder opleidingstraject bij VDAB.

3,22 euro/dag:

 • Als je leefloongerechtigde bent met een opleidingstraject bij VDAB;
 • Als het gezamenlijk inkomen van je gezin lager is dan 17 157,87 euro en jij of een ander gezinslid een inburgeringstraject volgt;
 • Als het gezamenlijk inkomen van je gezin lager is dan 17 157,87 euro en jij en de andere inwonende minstens een arbeidscontract hebben van 19u/week.

1,69 euro/dag:

 • Als jij en de inwonende personen in het kader van een asielprocedure materiële en medische hulp genieten;
 • Als jij een attest vraagt voor een pleegkind;
 • Minderjarige tienermoeder bij de start van de opvang of de datum van de aanvraag van een herberekening.

Als het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief te betalen, kan het Sociaal Huis een afwijkend tarief bepalen. Daarbij zijn er 3 mogelijkheden:

 • 50% van het berekende inkomstentarief
 • 5,47 euro/dag
 • 1,72 euro/dag

Het OCMW zal dit toekennen op basis van een financieel onderzoek waarbij jij volgende zaken minimum moet voorleggen;

 • inkomstenbewijzen (loonfiches, attesten van je uitkering ...) van de voorbije 3 maanden;
 • je huurcontract of aflossingstabel van je hypotheeklening;
 • de kosten van elektriciteit, gas, Pidpa, internet ...;
 • de uittreksels of een door de bank bevestigde print van de bankverrichtingen van de 3 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

Heb je vragen? Aarzel niet om Huis van het Kind Arendonk te contacteren.

Vrije prijs

Soms bepaalt de opvang zelf welke prijs ze vraagt, bijvoorbeeld een vast bedrag per dag of per maand.