Omdat het gebruik van beter isolerende bouwmaterialen een hoge investeringskost met zich meebrengt, wil de gemeente de mensen die beter doen dan de wettelijke vereisten steunen door middel van een gemeentelijke bouwpremie.

De gemeentelijke bouwpremie kan zowel voor verbouwing / renovatie als voor nieuwbouwwoningen aangevraagd worden.

Meer info vind je bij: Gemeentelijke bouwpremie.

De premie mag gestort worden op onderstaand bankrekeningnummer

Gegevens van de woning waarop de aanvraag van toepassing is

Minimaal 2 van de volgende maatregelen moeten worden uitgevoerd.

Maatregel 1: Dakisolatie of zoldervloerisolatie

euro (incl. BTW)
Kopie van alle aankoopfacturen van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, de soort, de dikte, het type, Rd-waarde en het aantal m², de kostprijs van het materiaal (en de plaatsing) en de datum van de werken.

Maatregel 2: Spouwmuurisolatie

euro (incl. BTW)
mm
Kopie van alle facturen voor de levering en de plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, de soort, de dikte, het type, Rd-waarde en de lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal, het aantal m², de kostprijs van het materiaal en de plaatsing en de datum van de werken.

Maatregel 3: Hoogrendementsbeglazing

euro (incl. BTW)
Kopie van alle facturen voor de levering en plaatsing van de beglazing met vermelding van het merk, het type, het aantal m², de U-waarde van het glas, de kostprijs van het materiaal en de plaatsing en de datum van de werken.

Bewijsstukken, gelijk voor de 3 maatregelen

Formulier B van het Registratiekantoor (bewijs enige woning), te bekomen Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout of het bewijs van verhuur van de woning, ofwel via een erkend sociaal verhuurkantoor ofwel via het OCMW van Arendonk.

Bij het invullen van dit formulier gebruiken we je gegevens enkel om gevolg te geven aan je vraag of opmerking. Bekijk ons volledige privacybeleid.