Omdat het gebruik van beter isolerende bouwmaterialen een hoge investeringskost met zich meebrengt, wil de gemeente de mensen die beter doen dan de wettelijke vereisten steunen door middel van een gemeentelijke bouwpremie.

De gemeentelijke bouwpremie kan zowel voor nieuwbouwwoningen als voor verbouwing / renovatie aangevraagd worden.

Meer info vind je bij: Gemeentelijke bouwpremie.

De premie mag gestort worden op onderstaand bankrekeningnummer

Gegevens van de woning waarop de aanvraag van toepassing is

Nieuwbouw / herbouw

Datum bewoning nieuwe woning (inschrijving)
Datum indiening aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor de woning

Bewijsstukken

Met aanduiding van het E-peil
Formulier B van het Registratiekantoor (bewijs enige woning), te bekomen Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout of het bewijs van verhuur van de woning, ofwel via een erkend sociaal verhuurkantoor ofwel via het OCMW van Arendonk.

Bij het invullen van dit formulier gebruiken we je gegevens enkel om gevolg te geven aan je vraag of opmerking. Bekijk ons volledige privacybeleid.