De landbouwraad is een adviserend orgaan bij het uitstippelen van het land- en tuinbouwbeleid van het gemeentebestuur.

Wat

De landbouwraad heeft de taak het overleg en de samenwerking tussen verschillende landbouw- en tuinbouwinstanties te bevorderen.

Bovendien onderzoekt de raad op welke wijze doelgerichte initiatieven, die ten goede komen aan de plaatselijke land-en tuinbouw, kunnen genomen, aangemoedigd of uitgebreid worden.

De landbouwraad kan ook zelf gemeenschappelijke activiteiten plannen en organiseren.

De landbouwraad vergadert minimaal 3 keer per jaar.

Samenstelling

Voor de samenstelling van de landbouwraad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de leden, die rekening houdt met de specifieke belangengroepen, de bestaande leefkernen, en de bestaande deelorganisaties of verenigingen met binding met de landbouwsector.

De landbouwraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van volgende verenigingen en belangengroepen:

 • Agra
 • Groene Kring
 • KLJ
 • KVLV
 • Landelijke Gilde
 • Bedrijfsgilde
 • vertegenwoordiger vanuit de landbouworganisaties in de milieuraad
 • rundveehouders
 • varkenshouders
 • pluimveehouders
 • akkerbouw
 • tuinbouw
 • loonwerkers

Verslagen